1.700 έλεγχοι  σε επιχειρήσεις του κλάδου διανομής - Eπιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 373.150,00 ευρώ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2-6 Οκτωβρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ  για την περίοδο 2-6

Περισσότερα...

OPTIMA BANK Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Νέος νόμος 4978/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Νέος νόμος 5055/2023 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την παράταση των γενικών συνελεύσεων και τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5055/2023 “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Απόκτηση Ιδίων Μετοχών και Ολοκλήρωση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Αγορά Ιδίων Μετοχών – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της SunriseMezz PLC για το 1ο εξάμηνο 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Phoenix Vega Mezz PLC για το 1ο Εξάμηνο 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει σημαντική αύξηση των εσόδων για το Α’ εξάμηνο του 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

«Κύμα» αυξήσεων επιτοκίων από κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη βυθίζει τα χρηματιστήρια

Στο -8,5% η μηνιαία μεταβολή του Γενικού Δείκτη. Στο -5% η πτώση μετά τις δύο αναβαθμίσεις (DBRS και Moodys)

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου έφερε πολλά νέα που ουσιαστικά τερμάτισαν τον κύκλο των διορθώσεων σε Ελλάδα

Περισσότερα...

Prodea Investments – Δελτίο Τύπου – Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Kotsanas

Kotsanas

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος