Κατάργηση ορίου ηλικίας κι εφαρμογή τριών πλήρων θητειών

Ημερομηνία: 10-07-2024


Με σημαντικές τροποποιήσεις στις εκλογές και στη διοίκηση των Ομοσπονδιών, καθώς και με σημαντικές βελτιώσεις-προσθήκες σε άλλους τομείς του Αθλητισμού, αναρτήθηκαν στη διαβούλευση οι διατάξεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με τις υπό διαβούλευση διατάξεις:

  • Κατάργηση της εξαίρεσης από το κώλυμα εκλογιμότητας σε καταστατικά αθλητικών φορέων για τους κριτές της γυμναστικής.
  • Κατάργηση του 70ου έτους ως ανώτατου ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας σε καταστατικά όργανα αθλητικής ομοσπονδίας. Κατάργηση της πρόβλεψης ότι για την πλήρωση του μέγιστου αριθμού θητειών σε επώνυμες θέσεις Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας αρκούν και μερικές θητείες. Πλέον οι θητείες θα πρέπει να είναι πλήρεις και σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρωθεί 12 χρόνια στη θητεία του προέδρου και 8 χρόνια στις θητείες του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία.
  • Υποχρέωση ορισμού ενός (1) Υπευθύνου Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, ενός (1) Υπευθύνου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Κούρος και έναν ενός (1) Υπευθύνου Αθλητικής Ακεραιότητας στο ΔΣ κάθε αθλητικής ομοσπονδίας.
  • Πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής γραπτού αιτήματος λέσχης φιλάθλων προς ΠΑΕ για την αναγνώριση της πρώτης από τη δεύτερη.
  • Παράταση της εφαρμογής της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από 1-7-2026.
  • Προστίθεται προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών για την κλήση από τη ΔΕΑΒ ενός ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και καθορίζεται χαμηλότερο  πλαίσιο  διοικητικού προστίμου από 1.000 μέχρι 50.000 ευρώ αν πρόκειται για πράξη βίας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
  • Επεκτείνεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη ΔΕΑΒ και σε περιπτώσεις αφής (ανάμματος) πυρσού μέσα σε κλειστή αθλητική εγκατάσταση ακόμη και αν δεν ακολουθήσει ρίψη αυτού.

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος