Η Έκφραση Του Συναισθήματος Στα Βιβλία Του 20ού Αιώνα