Οι επιστολογράφοι έχουν την ισχύ τους

Ημερομηνία: 14-01-2022


Κύριε διευθυντά
Σας γράφω καλόπιστα και όχι ως διαμαρτυρόμενος ή εκνευρισμένος αναγνώστης. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν οι επιστολές των αναγνωστών σας, που παρατηρούν κάποιες ατέλειες ή σφάλματα ή που προτείνουν ιδέες ή απόψεις, τυγχάνουν κάποιας προσοχής από τους αρμοδίους ή δημοσιεύονται απλώς και μόνο για να διαβάζονται από άλλους αναγνώστες.

Και, όσον αφορά γενικότερα θέματα της πολιτικής ή της κοινωνίας μας, η εφημερίδα αναγνωρίζω ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Οταν όμως οι παρατηρήσεις αυτές έχουν εφαρμογή στη σύνταξη της εφημερίδας, πιστεύω ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη.

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα:

Στις 4/1/2022 δημοσιεύεται επιστολή του αναγνώστου σας κ. Αναστ. Στέφου με τίτλο «Η κατακρεούργηση (και) της ισχύος» που αναφέρεται στην εσφαλμένη χρήση της λέξεως «ισχύς» από τα ΜΜΕ.

Τέσσερις μέρες μετά, στην έκδοση Σαββάτου της 8/1/2022, δημοσιεύεται άρθρο με τον υπότιτλο «Από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, ενώ η ισχύ τους θα είναι για ένα μήνα».

Αν βέβαια πρόκειται για συνειδητή διαφορετική γλωσσική άποψη ή για τυπογραφικό λάθος, τότε ζητώ συγγνώμη για το σχόλιο. Αν όμως πρόκειται για αδιαφορία, τότε είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένα η σκέψη, η προσπάθεια και ο χρόνος που δαπανά ο κάθε επιστολογράφος.

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος