Σταθεροποιούνται οι τιμές στα σκληρά

Ημερομηνία: 22-03-2023


∆ιακρίνεται µια ισορροπία σε αυτά τα επίπεδα µέχρι να βγουν σηµαντικά νέα στις αγορές. Η γενικότερη τάση επιστροφής των τιµών εµπορευµάτων στην κανονικότητα ισχύει και για τα σκληρά σιτάρια. Βέβαια πολλά θα κριθούν από τις καιρικές συνθήκες την άνοιξη και την πορεία της νέας καλλιέργειας.

Οι τιµές στη λίστα της Φότζια µειώθηκαν κατά 5 ευρώ ο τόνος, µε την πρώτη ποιότητα στα 420-425 ευρώ και τη δεύτερη στα 410-413 ευρώ. Στη Γαλλία οι τιµές έχουν σταθεροποιηθεί στα 430 ευρώ, µετά από άνοδο 10 ευρώ, ενώ ο Καναδάς κατέγραψε τον Ιανουάριο εξαιρετικές εξαγωγές προς την Τυνησία και την Αλγερία.

Kotsanas

Kotsanas

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος