Τράπεζα Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές το πράσινο ομόλογό της

Ημερομηνία: 11-07-2024


Ισχυρή ζήτηση, που υπερκάλυψε την έκδοση πάνω από έξι φορές, εκδηλώθηκε για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς οι προφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 650 εκατ. ευρώ. Ως συνέπεια η απόδοση του ομολόγου συμπιέστηκε στο 4,625%, από την περιοχή του 5% όπου είχαν τεθεί οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγησή του.

Το ομόλογο είναι τύπου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, και αναμένεται να λάβει βαθμολογία Baa3 από τη Moody’s. Το ποσό που αντλήθηκε θα αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης των αποδεκτών πράσινων περιουσιακών στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – γνωστών ως MREL της τράπεζας. Με βάση τα στοιχεία α΄ τριμήνου του 2024, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δείκτη MREL 26%, υπερκαλύπτοντας τον ενδιάμεσο στόχο για τον Ιανουάριο του 2024 που με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις τοποθετείται στο 21,9%, καθώς και τον στόχο για τον Ιανουάριο του 2025 που τοποθετείται στο 24,9%. Μετά και τη χθεσινή έκδοση του πράσινου ομολόγου αλλά και τις πρόσφατες εκδόσεις, ο δείκτης MREL ανεβαίνει στο 27,5%. Η εκδοτική δραστηριότητα της τράπεζας από την αρχή του έτους έως σήμερα περιλαμβάνει ένα Tier 2 ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,25% που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου, για την αναχρηματοδότηση προηγούμενης έκδοσης ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 9,75% το 2019 και δυνατότητα ανάκλησης στις 24 Ιουνίου, και ένα senior preferred ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 5% που εκδόθηκε στις 24 Απριλίου.

Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς αναθεώρησε πρόσφατα το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα που είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο του 2021, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την πρακτική της αγοράς και τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα. Το νέο πλαίσιο πράσινων ομολόγων με ημερομηνία Ιουνίου 2024 έχει αναπτυχθεί σε ευθυγράμμιση με την πιο πρόσφατη έκδοση των αρχών πράσινων ομολόγων που διαχειρίζεται η ICMA και προβλέπει χρήση των εσόδων για χρηματοδοτήσεις καθαρών πράσινων μεταφορών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης ενέργειας, πράσινα κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δανειοδοτήσεις για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Οπως σημειώνεται, «η Πειραιώς έχει ενισχύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής έργων και έχει ενσωματώσει τη διαχείριση κινδύνων ESG στις εσωτερικές πολιτικές δανεισμού», ενώ «τα κριτήρια επιλεξιμότητας έχουν επικαιροποιηθεί για να ευθυγραμμίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο με τα κριτήρια ουσιαστικής συνεισφοράς (SCC) του EU Taxonomy».

Η τράπεζα αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings στην επενδυτική βαθμίδα Βaa3 με θετικές προοπτικές. Η Moody’s Ratings επισημαίνει ότι η απόφασή της είναι αποτέλεσμα της σημαντικής εξυγίανσης του ισολογισμού, της σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας, των ενισχυμένων κεφαλαιακών δεικτών και του ισχυρού προφίλ ρευστότητας της τράπεζας. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Πειραιώς σε Baa3 από Ba1, βελτιώνοντας την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξασφάλισης κατά δύο βαθμίδες, σε Baa3 από Ba2. Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις του χρέους υψηλής εξασφάλισης και των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς παραμένουν θετικές, αντανακλώντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αναβαθμίσεις τους επόμενους 12-18 μήνες.

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος