Τσακίζει και τ’ αυτιά η «κακοποίηση»

Ημερομηνία: 14-05-2022


Κύριε διευθυντά
Σύμφωνα με τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας, το λόγιο επίθετο πας-ντός, πασα-ης, παν-ντός, = καθένας, έκαστος, όλος, ολόκληρος, χρησιμοποιείται πολλαπλώς στις νεοελληνικές εκφράσεις, όπως: διά παντός, πάση θυσία, πάση δυνάμει, διά παν ενδεχόμενον, υπό πάσαν επιφύλαξιν, κ.ά. Συνεπώς, η έκφραση που ακούσθηκε πρόσφατα από ΜΜΕ ανά παν(!) στιγμή, αντί του ορθού ανά πάσα στιγμή, δεν είναι μόνο απαράδεκτη αλλά και ανελλήνιστη. Παρόμοια, σε άλλο λεκτικό πεδίο, με αφορμή το έγκλημα στη Μονεμβασιά, ακούσαμε, κατ’ επανάληψη, από τους/τις τηλεπαρουσιαστές/στριες την έκφραση των αυτόπτων(!) μαρτύρων, αντί του ορθού των αυτοπτών μαρτύρων. Αυτόπτης = αυτός που είδε κάτι με τα ίδια του τα μάτια (αυτός + ορώ – όψομαι – όπωπα), πρβλ. επόπτης, υπερόπτης.

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος