Υπ. Μετανάστευσης: Παράταση ενός έτους στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 150 υπαλλήλων

Ημερομηνία: 23-09-2021Το σύνολο σχεδόν των αιτήσεων και ανανεώσεων αδειών διαμονής στη χώρα, διεκπεραιώνεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες δεν ανήκουν οργανικά στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος