Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με έμφαση στις γυναίκες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με έμφαση στις

Περισσότερα...

Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσπρωτίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσπρωτίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας) – 2η Πρόσκληση

Περισσότερα...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για απασχόληση 4.000 ανέργων σε Αττική και Νότιο Αιγαίο

Τα νέα του ΕΣΠΑ Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για απασχόληση 4.000 ανέργων σε Αττική και Νότιο Αιγαίο 17/1/2022 Σήμερα,

Περισσότερα...

Αιτήσεις έως τις 11/2 για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες

Τα νέα του ΕΣΠΑ Αιτήσεις έως τις 11/2 για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες 13/1/2022 Παρατείνεται

Περισσότερα...

Με αυξημένα ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027,  στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών

Περισσότερα...

Χρονιά υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων

Τα νέα του ΕΣΠΑ Χρονιά υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων – Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου 10/1/2022 Το 2022 είναι

Περισσότερα...

Ανθεκτικότητα και αλλαγή – Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

Τα νέα του ΕΣΠΑ Ανθεκτικότητα και αλλαγή – Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου 10/1/2022 Το κινεζικό ωροσκόπιο υποδέχεται τη

Περισσότερα...

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Τα νέα του ΕΣΠΑ Αγροτικό Σύμφωνο: Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ 5/1/2022 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα

Περισσότερα...

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Περισσότερα...

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων

Προγράμματα – Προσκλήσεις Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων και σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πόλεων με τα οποία

Περισσότερα...

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Πρόσκληση προς ΕΦΕΠΑΕ)

Προγράμματα – Προσκλήσεις Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Πρόσκληση προς ΕΦΕΠΑΕ) Ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων

Περισσότερα...

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης

Προγράμματα – Προσκλήσεις Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και

Περισσότερα...

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Περισσότερα...

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στο Βόρειο Αιγαίο

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στο Βόρειο Αιγαίο Αναμένεται Σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο

Περισσότερα...

Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων

Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων

Περισσότερα...

Το EUSAIR Facility Point Ελλάδος ολοκληρώνει ένα χρόνο ενημέρωσης και επικοινωνίας προς τους εμπλεκόμενους της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου

Το EUSAIR Facility Point Ελλάδος ολοκληρώνει ένα χρόνο ενημέρωσης και επικοινωνίας προς τους εμπλεκόμενους της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου

Περισσότερα...

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος