ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2022)0352], την Ισπανία [INFR(2022)0354] και το Λουξεμβούργο [INFR(2022)0373] επειδή δεν ενσωμάτωσαν

Περισσότερα...

Φορολογία αυτοκινήτων: Η Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες

Η Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα [INFR(2020)4001], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τα μεταχειρισμένα

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2023 – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Η φορολόγηση της αφανούς εταιρείας σύμφωνα με το ν. 4172/2013

Πως μπορούν να ρυθμιστούν χρέη προς το δημόσιο

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις για φορολογικά θέματα : 1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν

Περισσότερα...

ΔΕΔ - Έκπτωση ΦΠΑ δαπανών από τιμολόγια στα οποία δεν προσδιορίζεται επαρκώς το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών - Ο αναλυτικός πίνακας επενδυτικών αγαθών δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο και δεν δεσμεύει το περιεχόμενο του τιμολογίου

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε εστιατόριο με την αρχή των αναλογιών

  Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο

Περισσότερα...

Συναλλαγές της Eurobank Equities – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ACAG – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Ροές RSS

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom. Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0

Περισσότερα...

Kotsanas

Kotsanas

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος